Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Spotkanie mistrzowskie / Masters Series: Discipula, Klara Källström & Thobias Fäldt, Werker Magazine | KRAKOW PHOTOMONTH 2016

15th May 2016 @ 14:30

Please scroll down for English version

Zapraszamy na spotkanie z kolektywami, których prace możecie zobaczyć na wystawie Inżynieria obrazu – Reaktywacja fotografii // Imagineering – (Re)activating the Photographic | KRAKOW PHOTOMONTH 2016. Spotkanie w języku angielskim poprowadzi Karol Hordziej.

Discipula
Założona przez MFG Paltrinieriego, Mirko Smerdela i Tommaso Taniniego w 2013 roku Discipula jest platformą badawczą funkcjonującą na polach współczesnej fotografii i kultury wizualnej. Łącząc twórczość artystyczną z niezależną działalnością wydawniczą, Discipula zgłębia produkcję, użytkowanie oraz konsumpcję obrazów i bada przenikanie się faktu i fikcji w procesie tworzenia znaczeń. Prace Discipuli były pokazywane w różnych krajach, między innymi w Pałacu Sztuki w Budapeszcie, na FORMAT Festival (Derby) i na Photo50 w ramach London Art Fair. Discipula była laureatem nagrody za książkę autorską 2015 roku na festiwalu Rencontres d’Arles.

Klara Källström (1984) i Thobias Fäldt (1978)
Pracują razem od dziesięciu lat. Działają w Sztokholmie, ale większość ich prac powstaje w podróży – liminalność wywołana przez podróż jest stanem tworzącym podstawę ich metodologii. Większość swoich projektów publikują nakładem własnej oficyny, B-B-B-Books, założonej w 2011 roku w Sztokholmie do spółki z grafikami ze studia 1:2:3. Källström i Fäldt wystawiali swoje prace indywidualnie w galeriach i instytucjach w różnych częściach świata, między innymi w Fotografiska (Sztokholm), galerii CULT Exhibitions (San Francisco), na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Pingyao w Chinach, w CFF/Centrum för Fotografi (Sztokholm), galerii VERKET (Sztokholm), Centrum Sztuki Współczesnej Trafó (Budapeszt), The Popular Workshop (San Francisco) i Gallery VU (Québec). Brali udział w wystawach zbiorowych w Instytucie Szwedzkim (Paryż), Hasselblad Center (Göteborg), LACMA (Los Angeles), Aperture Foundation (Nowy Jork), a ostatnio w Kunsthal Charlottenborg (Kopenhaga). Ich prace były również publikowane w licznych antologiach fotografii na całym świecie.

„Werker Magazine” to czasopismo poświęcone fotografii i pracy, założone przez artystę wizualnego Marca Roiga Blesę i grafika Rogiera Delfosa. Punktem wyjścia tego projektu była działalność Ruchu Fotografii Robotniczej – grupy stowarzyszeń fotografów amatorów, uformowanej w latach 20. XX wieku w Niemczech i nawiązującej do pierwszych socjalistycznych eksperymentów fotograficznych w ZSRR. Ruch ten objął także pozostałe kraje Europy, Stany Zjednoczone i Japonię. Twórców magazynu interesują przede wszystkim metody działania oparte na autoprezentacji, self-publishingu, analizie obrazów i procesach grupowego uczenia się. Każdy numer jest tworzony i rozprowadzany w innym środowisku (akademia sztuk pięknych, muzeum, dzielnica miasta, internet…), co służy badaniu strategii interakcji z konkretnymi odbiorcami.

Karol Hordziej
Kurator, menadżer kultury, wykładowca. W latach 2004–2013 dyrektor artystyczny festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie oraz członek zarządu Fundacji Sztuk Wizualnych (2004–2014). W ostatnich latach zaangażowany w projekty opracowania i promocji archiwów artystów. Kurator wystaw Zofia Rydet. Zapis, 1978–1990 zrealizowanej wspólnie z Sebastianem Cichockim dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2015) oraz Jan Dziaczkowski. Historie prawdziwe i zmyślone prezentowanej w Narodowej Galerii Sztuki – Zachęcie (2015). Wykładowca w Akademii Fotografii w Krakowie i Warszawie oraz Akademii Sztuk w Szczecinie.

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Sala audiowizualna)
pl. Szczepański 3a
15.05.2016, 14:30

http://photomonth.com/wydarzenia-towarzyszace/spotkania-mistrzowskie-398/mistrzowie/discipula-klara-kallstrom-thobias-faldt-werker-magazine

//

Discipula
Founded by MFG Paltrinieri, Mirko Smerdel, and Tommaso Tanini in 2013, Discipula is a collaborative research platform operating in the fields of contemporary photography and visual culture. Combining art practice and self-publishing, Discipula delves into the production, use, and consumption of images, and explores the interweaving of fact and fiction in the process of meaning-making. Discipula’s works have been exhibited internationally at the Mücsarnok (Budapest), FORMAT InternationalPhotography Festival(Derby), Photo 50 – London Art Fair, and elsewhere. Discipula was the recipient of the 2015 Author Book Award at the Rencontres d’Arles Festival.

Klara Källström (1984) and Thobias Fäldt (1978) have been working together for ten years. They are based in Stockholm but have produced most of their work while traveling: the liminality that travel creates is the site where their methodology takes shape. Most of their projects are published through their own label, B-B-B-Books, which they founded in 2011 in Stockholm with designers and collaborators 1:2:3. Källström and Fäldt have had solo exhibitions at galleries and institutions around the world, including Fotografiska (Stockholm), CULT Exhibitions (San Francisco), Pingyao International Photography Festival (China), CFF/The Center for Photography (Stockholm), VERKET (Stockholm), Trafó House of Contemporary Arts (Budapest), The Popular Workshop (San Francisco), and Gallery VU (Québec City). They have participated in group exhibitions at the Swedish Institute (Paris), Hasselblad Center (Gothenburg), LACMA (Los Angeles), Aperture Foundation (New York), and, most recently, Kunsthal Charlottenborg (Copenhagen). Their work has also been published in numerous photography anthologies around the world.

Werker Magazine is a publication about photography and labor, initiated by the visual artist Marc Roig Blesa and the graphic designer Rogier Delfos. Its starting point is the Worker Photography Movement, a group of associations of amateur photographers that appeared in Germany in the 1920s, part of the legacy of the first socialist photography experiments in the USSR, which extended into the rest of Europe, the United States, and Japan. The publication takes an interest in working methodologies based on self-representation, self-publishing, image analysis, and collective learning processes. Each issue is produced and distributed in a different context (a fine arts academy, a museum, a neighborhood, the Internet…), thus exploring strategies of interaction with specific audiences.

Led by: Karol Hordziej

Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art (Audiovisual Hall)
pl. Szczepański 3a
15.05.2016, 2.30 p.m.

http://photomonth.com/en/wydarzenia-towarzyszace/master-series-428/masters-429/discipula-klara-kallstrom-thobias-faldt-werker-magazine-881

Details

Date:
15th May 2016
Time:
14:30

Venue

Galeria Bunkier Sztuki
Plac Szczepański 3a, 31-011 Kraków, Poland
Kraków, 31-011 Poland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.