Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ogólnopolska konferencja naukowa “Zakłócone spojrzenie”

9th June 2016 @ 10:00

9-10 czerwca 2016 r.
http://www.zakloconespojrzenie.com.pl
zakloconespojrzenie@gmail.com
Współorganizatorzy: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie i Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJP II
///
Jednym z kluczowych zagadnień konferencji naukowej „Zakłócone spojrzenie” jest szukanie „szwów i miejsc oporu”, jak chce Nicolas Mirzoeff autor “The Right to Look. A Counterhistory of Visuality”, które pozwalają działać oraz patrzeć na przekór dominującym sposobom postrzegania. „Prawo do patrzenia i fotografia” jako podtytuł sesji wskazuje na potrzebę widzialności oraz bycia widzianym za pośrednictwem fotograficznego medium, uwidaczniania tego, co wyłączone z pola postrzegania, pominięte czy wyparte. Tego rodzaju podejście pozwala na przedstawienie zwrotu ku zwykłemu widzeniu, a jednocześnie codzienności, ujętej od strony marginesów, ramujących oficjalny dyskurs. Celem konferencji jest poszukiwanie przestrzeni wizualnej, będącej przestrzenią Innego, wernakularnego i odwróconego oraz spojrzenie na fotograficzne medium niejako z ukosa. Osią zainteresowań staje się tu wizualność ukierunkowana na codzienność, która jest wykluczona, poprzez narzucenie statusu „tego, na co nie powinniśmy patrzeć”. Dając się poniekąd „przyłapać” na tym zakłóconym spojrzeniu, a jednocześnie samemu przyłapując, prelegenci będą mieli okazję dokonać refleksji nad problemem kontrwizualności, bo to ona, jak pisze Jasques Rancière, jest żądaniem prawa do patrzenia.
“Zakłócone spojrzenie” jest drugą edycją konferencji poświęconej fotografii. Pierwsza, zatytułowana “Niewinne oko nie istnieje”, odbyła sie w ubiegłym roku.
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników nauki, doktorantów oraz studentów różnorodnych nauk humanistycznych − historyków sztuki, kulturoznawców, filmoznawców, medioznawców, filozofów, socjologów, etyków, antropologów, socjologów, ale również fotografów i artystów, licząc na zróżnicowany dyskurs i tytułowe „zakłócenie spojrzenia”.
Proponowane zagadnienia poruszane podczas konferencji:
– problem spojrzenia zabronionego;
– spojrzenie rozproszone jako zaburzenie ekonomii uwagi;
– spojrzenie wernakularne − widzenie świadome swojej słabości;
– reżimy wizualności a potencjały oporu;
– strategie voyeuryzmu.
Zachęcamy do poszerzania problemów badawczych, również poza wymienione obszary.
///
Formularze zgłoszeniowe (do pobrania na stronie internetowej) prosimy nadsyłać do 20 maja na adres zakloconespojrzenie@gmail.com.
Informacja o referatach przyjętych na konferencję zostanie podjęta do 22 maja.
Prelegenci zostaną poinformowani na temat udziału w sesji drogą mailową. Na stronie pojawi się również oficjalny program.
Opłata konferencyja wynosi 100 zł.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna, która będzie zawierała teksty z dwóch edycji sesji, zarówno zeszłorocznej − „Niewinne oko nie istnieje”, jak i obecnej.
///
Konferencja jest częścią Krakow Photo Fringe w ramach Miesiąc Fotografii w Krakowie / Krakow Photomonth Festival
http://www.facebook.com/KrakowPhotoFringe
http://www.krakowfringe.com
Wsparcie finansowe dzięki: Miasto Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Patroni medialni: Związek Polskich Artystów Fotografików: ZPAF, Teatralia, Kwartalnik Kulturalny Opcje, Fragile – pismo kulturalne

Details

Date:
9th June 2016
Time:
10:00

Venue

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
ul. Józefitów 16
Kraków, 30-045 Poland

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.