Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Museum Studies – spotkanie z Justyną Wierzchowiecką / Museum Studies – the meeting with Justyna Wierzchowiecka | ShowOFF 2016

15th May 2016 @ 11:30

Please scroll down for English version

Zapraszamy na spotkanie z Justyną Wierzchowiecką, tegoroczną laureatką Sekcji ShowOFF. Spotkanie wokół publikacji “Museum Studies”, zaprojektowanej przez Honzę Zamojskiego, poprowadzi Martyna Nowicka.

Pomysł na książkę Justyny był od początku prosty. Idąc tropem tytułu cyklu – “Museum Studies” – chcieliśmy pokazać alternatywne możliwości obrazowania i interpretacji tych samych motywów ikonograficznych. Chcieliśmy zabawić się pojęciem “prawdy obrazu” przez duże P i jednocześnie uniknąć prostej, jednokierunkowej narracji książkowej. Stąd w książce efekt echa, powtórzenia, modyfikacje tych samych zdjęć, powidoki i treść, która czasem nie mieści się w sztywnych proporcjach zadrukowanej kartki papieru. Dla Justyny źródło pochodzenia obrazu ma dużo mniejsze znaczenie niż jego symbolika, dlatego też nie mieliśmy problemu z uzupełnianiem zawartości książki o nowe “fotografie”. Świadomie używam cudzysłowu, ponieważ w przypadku twórczości Justyny, granice pomiędzy poszczególnymi działami sztuk pięknych (czy to jest rzeźba? malarstwo? fotografia?) są tak samo niesprecyzowane i zblurowane jak obiekty w zbiorach jej osobistego Muzeum.
Honza Zamojski

Pauza In Garden
ul. Rajska 12
15.05.2016, 11:30

Więcej informacji o projekcie: http://photomonth.com/show-off/show-off-45/justyna-wierzchowiecka-museum-studies

//

We invite you for the meeting with Justyna Wierzchowiecka, laureate of this year’s ShowOFF Section. The meeting around “Museum Studies” book, designed by Honza Zamojski, will be lead by Martyna Nowicka.

The idea behind Justyna’s book was very simple from the start. By following the path set by the cycle’s title – “Museum Studies” – we wanted to present alternatives for imaging and interpreting the same iconographic motives. We wanted to play with the notion of “true icon” at its very meaning and, at the same time, to avoid a simple, one-way book narration. This is the reason for including in the book the echo effect, repetitions, modifications of the same photographs, afterimages, and the contents which do not fit the fixed proportions of a printed sheet of paper. For Justyna, the origin of a picture is far less significant than the symbols it carries, so we had no difficulty in complementing the book’s contents with new “photographs.” I use of the inverted commas for a reason: in case of Justyna’s artistic work the borders between individual art disciplines (be it sculpture, painting, or photography) are as imprecise and blurred as the exhibits in her personal Museum’s collection.
Honza Zamojski

Pauza In Garden
ul. Rajska 12
15.05.2016, 11:30 a.m.

More details about the project: http://photomonth.com/en/show-off/show-off-46/justyna-wierzchowiecka-museum-studies-852

Details

Date:
15th May 2016
Time:
11:30

Venue

Pauza In Garden
Rajska 12
Kraków, 31-124 Poland

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.