Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

DER GREIF Proces 2.0 // A Process 2.0 | KRAKOW PHOTOMONTH 2016

12th May 2016 @ 11:00 - 15th May 2016 @ 19:00

Please scroll down for English version

Przedstawiciele Der Greif – magazine for photography & literature zostali zaproszeni przez Larsa Willumeita, kuratora Programu głównego Miesiąca Fotografii w Krakowie 2016. Podczas weekendu otwarcia w Centrum Festiwalowym goście zaprezentują “Proces 2.0”.

Proces 2.0 kwestionuje fotografię w jej cyfrowej formie jako odrębne medium, poddaje w wątpliwość sposoby jej użytkowania w Internecie, a także bodźce dotykowe w fotografii i powszechne rozumienie pojęcia autorstwa. Proces 2.0 korzysta ze struktury i właściwości sieci WWW, by połączyć uczestników, gości i redaktorów z różnych państw – umożliwia to transmisja online z performatywnej wystawy. „Proces 2.0” jest kontynuacją projektu Proces – A process – Ein Prozess, który prezentowano premierowo na przestrzeni dwóch miesięcy w Neue Galerie im Höhmannhaus w Augsburg w 2014 roku.

Przebieg wydarzenia

Po ogłoszeniu naboru do projektu* dyrektorzy artystyczni DER GREIF dokonali preselekcji prac, które stanowią podstawę dla całej wystawy.

Wystawę otwiera wisząca siatka prezentująca wszystkie wstępnie wybrane fotografie. Część performatywna rozpoczyna się w momencie kolejnej selekcji zdjęć, które przemieszczają się ze ściany na stoły. W ten sposób prezentowane są możliwe zestawienia obrazów i ich kombinacje. Warianty te można śledzić zarówno na miejscu, w galerii, jak i na internetowej osi czasu wystawy. Siatka zdjęć początkowo wyświetlona na ścianie stopniowo się zmniejsza, podczas gdy wcześniej puste stoły zaczynają się wypełniać. To na nich zachodzi proces rekontekstualizacji i odnajdywania identycznych zdjęć, w różnych zestawieniach.

Gdy ostateczne kombinacje są już określone, zdjęcia ponownie zmieniają miejsce – tym razem ze stołów wracają na ścianę. Po sprawdzeniu nowych zestawień, fotografie są drukowane na miejscu i zawieszane, bez ram. Cały proces jest otwarty dla widzów, bo interakcja artystów z publiką odgrywa w wystawie fundamentalną rolę.

Sekcja eksperymentalna
DER GREIF Proces 2.0
Centrum Festiwalowe
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
12–15.05.2016, 11:00–19:00

//

DER GREIF has been invited by Lars Willumeit, curator of the Krakow Photomonth 2016 Main Program—“Crisis? What Crisis?!”—to perform A Process 2.0 during the opening weekend at the festival centre.

A Process 2.0 questions photography in its digital form as a distinct medium, its handling with the use of the Internet as well as photography’s haptic stimuli and common perception of authorship. A Process 2.0 is using the World Wide Web’s participatory structure to connect participants, visitors and editors across national boundaries—made possible due to an online transmission of the performative exhibition. A Process 2.0 is the continuation of A Process – Ein Prozess, first performed over the course of two months at Neue Galerie im Höhmannhaus, Augsburg, in 2014.

Course of events

After an open call for entries*, the artistic directors of DER GREIF make a preselection. These works constitute the basis for the entire exhibition.

The exhibition opens with a grid hanging of all pre-selected photographs. The performance begins with another selection process and pictures that are moved from the wall to tables. As a result, possible re-groupings and combinations are found. These combinations are visible both in the gallery and on the exhibition’s online timeline. Following on from this, the wall grid diminishes constantly, whereas the previously empty tables are filled. The tables are the evidence of the finding and re-contextualization process, as identical pictures are set into different combinations.

Once the final combinations have been defined, the pictures are moved again—this time from the tables back onto the wall. Having tested the combinations, the photographs are printed with on-site printers and hung without frames. The entire process stays open for visitors, since the artists’ interaction with the public plays a fundamental role in the exhibition.

Experimental Section
DER GREIF A Process 2.0
Festival Center
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
12-15.05.2016, 11am-7pm

Details

Start:
12th May 2016 @ 11:00
End:
15th May 2016 @ 19:00

Venue

Tytano
Dolnych Młynów 10
Kraków, 31-124 Poland

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.